50.000 euro nerambursabili pentru antreprenorii din București prin Start Up City

Programul Bucharest Startup City

Primaria Municipiului București a pus în dezbatere publică regulamentul programului Bucharest Start-up City, prin care dorește să ofere finanţări nerambursabile în valoare de maximum 50000 euro, sumă care poate reprezenta maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 200 de beneficiari.

Pentru accesarea programului Bucharest Start up City, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:

 • sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile
 • sunt IMM – au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei
 • au capital social integral privat
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat până la momentul depunerii ultimei cereri de rambursare/plată
 • au sediul social/punct de lucru exclusive la nivelul Municipiului Bucureşti
 • sunt înființate de către persoane fizice după data de 01.01.2019
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare
 • sunt înființate de către persoane fizice care nu au/nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • creează minim 1 loc de muncă şi îl menţine pe o perioadă de cel putin 1 an după finalizarea implementării proiectului.

Vezi si:

Cheltuieli eligibile in cadrul Programului Start-Up City Bucuresti

Grila de punctaj Start-Up City Bucuresti

Coduri CAEN eligibile in cadrul programului Bucharest Start up City

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *