Fonduri nerambursabile pentru HORECA

Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei de COVID-19.

Scopul măsurilor de sprijin este să asigure continuitatea activității operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, grav afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin îmbunătățirea accesului la lichidități, pentru a-i ajuta să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă.

Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică (legată).

Valoarea grantului reprezentă maximum 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităților aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 de luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.

Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru unitățile de alimentație publică, sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Licențele/certificatele/autorizațiile/ atestatele trebuie să fie valabile la momentul transmiterii formularului de înscriere în cadrul Schemei. Codul/codurile CAEN pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul  Schemei de ajutor de stat.

Vezi si: Implementare “Măsura 2 -Granturi pentru capital de lucru”

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    No tags for this post.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *