Program Microindustrializare 2019

Mici afaceri private vor putea obține în acest an fonduri nerambursabile de la stat de maximum 450.000 de lei, potrivit schemei de minimis pentru programul Microindustrializare 2019.

Înscrierile pentru Programului naţional multianual de microindustrializare 2019 vor fi anunțate în curând.

Programul naţional multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 22.678.000 lei.
Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 660 de beneficiari, din care minim 50 de beneficiari în anul 2019.

Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în categoria IMM într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. Microîntreprinderile sunt eligibile numai dacă au atât sediul social, cât și toate punctele de lucru, inclusiv locația implementării proiectului în regiunea de dezvoltare București –Ilfov.

Făbricuțele care vor putea lua banii de la stat sunt întreprinderi mici și mijlocii din toată țara, iar în plus în municipiul București și în județul Ilfov vor putea să aplice și microîntreprinderile.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;
  • Contribuţie proprie – minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Conditii de participare

Firmele care doresc sa participe la Programul naţional multianual de microindustrializare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

– au capital social integral privat

– au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri

– sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României

– nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru

– nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii

– nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă active existente la data înscrierii online aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer).

Aici puteţi găsi condiţiile pentru Programul Microindustrializare 2020

 

Vezi si:

Coduri CAEN eligibile – Program Microindustrializare 2019

Finanțări nerambursabile de 200.000 de euro pentru microîntreprinderi

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *