Legea pentru programul Start-up Nation 2020 a fost votată în Parlament

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii a fost modificată în Camera Deputaţilor aducând o serie de modificări programului Start-up Nation 2020.

Legea votată vizează modificarea criteriilor privind evaluarea on-line a planului de afaceri (grilei de punctaj) şi a criteriilor de eligibilitate:

  1. Sunt eligibile firmele înființate cu maximum 3 ani înainte de data completării şi transmiterii online a planului de afaceri; 
  2. Punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN  va fi diferit în funcţie de domeniul de activitate
  3. Se va introduce criteriul de departajare privind inovarea;
  4. Introducerea cofinanțării ca aport la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante;
  5. Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;
  6. Prima afacere – primesc punctaj asociații/acționarii care nu au mai avut calitatea de acționari/asociați într-o altă societate comercială;
  7. Criterii cu privire la digitalizarea afacerii;
  8. Criteriul verde – acordarea unui punctaj diferit în funcție de performanțele energetice ale echipamentelor sau soluțiilor tehnologice folosite.

Criteriile de eligiblitate se modifică în sensul interzicerii cesiunii părților sociale până la 49%, cu excepția persoanelor fizice – investitori individuali business angels, definiţi conform Legii nr. 120/2015.

Înscrie-te pentru a primi consultanță

Introduceti codul de verificare: captcha aici:

No tags for this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *