CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A DEȘEURILOR

Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro/proiect.

Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro.

În cadrul unui proiect sunt eligibile costuri în cuantum de minimum 85% din valoarea proiectului pentru investițiile ce vizează activitățile aferente următoarelor coduri CAEN 3821; 3822; 3832; 3831. În cazul proiectelor care includ investiții aferente codurilor CAEN 3811 și 3812 cuantumul maxim al acestora poate fi de 15%.

Sunt eligibile doar proiectele care propun o investiție inițială – o investiție în active corporale şi necorporale referitoare la înființarea unei noi unități, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.

Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul Schemei trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării lucrărilor pentru întreprinderi mari şi 3 ani în cazul IMM-urilor.

Solicitantul demonstrează calitatea de proprietar/administrator al imobilului teren și/sau construcție obiect al proiectului, conform legislației în vigoare, după caz, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, sau calitatea de concesionar/superficiar al imobilului pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare.

În sensul prezentei scheme sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiţia iniţială:

a) cheltuieli pentru realizarea construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente – instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor);

b )cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului;

c )cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale.

Beneficiarii vor adapta proiectul astfel încât acesta sa includa soluţii de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice, panouri solare, etc.) precum și soluții pentru asigurarea de utilități (apă
curentă), în limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel încât să fie asigurată contribuția investiției la obiectivele privind schimbările climatice.

Perioada de implementare a proiectului nu depășește 30 iunie 2026.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *