Eficiență energetică pentru sectorul industrial PNRR I5

Programul susține sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiții.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 71.300.000 euro din care valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat în cadrul acestei scheme este de 2.000.000 euro pentru proiectul de investiții.

Lansare apel de proiecte: 08.01.2024 – 28.03.2024

Conditii de eligibilitate a clientului

 1. Potențialii beneficiari pot fi operatorii economici existenți — microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică ce sunt constituite în conformitate cu legislația specifică din România
 2. Solicitantul nu este în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform prevederilor Legii nr. 85/2014
 3. Solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare, nu are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate
 4. Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat
 5. Solicitantul nu este o întreprindere în dificultate
 6. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului printr-o cifră de afaceri înregistrată în ultimii doi ani fiscali sau în ultimul an fiscal.

Condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor

 1. Echipamente dedicate modernizării, monitorizării și îmbunătățirea eficienței energetice a activităților industriale, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei — EMS (în caz că nu este deja instalat)
 2. Pentru implementarea echipamentelor sunt obligatorii:
 • compatibilitatea sistemului de management și monitorizare energetică cu cerințele ISO 50001;
 • vizualizarea în timp real a consumurilor energetice
 • prezența componentelor hardware și software: senzori de măsură și/sau instrumente de măsură și dispozitive de control pentru date de proces industria , sistem de comunicare date, stație
 • integrarea metodelor și instrumentelor adecvate.

Click aici pentru codurile CAEN eligibile.

Proiectul poate avea în vedere toate fluxurile de energie existente în cadrul întreprinderii solicitante, pentru care se va implementa sistemul de monitorizare (energie electrică, energie termică, energie mecanică, alte forme de energie).

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *