Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Obiectivul Programului este de a îmbunătăți competitivitatea economică, coeziunea socială și accesibilitatea regiunii. Programul va finanța proiecte implementate în județele Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Olt.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.500.000 euro.

Rata de cofinanțare 25%-30%

Solicitantul va avea la dispoziție 30 de zile pentru pregătirea cererii de finanțare și a anexelor.

Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

 1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau a întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural.
 2. Se finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile
 3. Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022,
 4. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată
 5. Societatea a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 6. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);
 7. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 8. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Activități eligibile

 1. Lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică,
 3. Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile
 4. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru  activități  în  domeniul economiei circulare

Atenție!

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare. Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *