Propunere grilă de punctaj pentru programul Microindustrializare 2020

 

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI

Programul naţional multianual de microindustrializare

Punctaj  

Resurse umane existente

10

Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul înscrierii online

10

Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul înscrierii online

5

Societatea NU are angajaţi la momentul înscrierii online

0

Finanțare anterioară (2019, 2018, 2017)

10

Societatea/asociații/acționarii NU au mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale derulate prin DAPIMM sau AIMMAIPE în ultimii 3 ani

10

Societatea/asociații/acționarii au mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale derulate prin DAPIMM sau AIMMAIPE în ultimii 3 ani

0

Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului

20

locuri de muncă create ≥ 2

10

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2020 pentru 1 persoană care face dovada întoarcerii din diaspora

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2020 pentru 2 persoane care fac dovada întoarcerii din diaspora

10

Venituri din activitatea pe care aplică

10

Societatea A obținut preponderent venituri din activitatea pe care aplica, dar nu mai puțin de 30% din cifra de afaceri

10

Societatea NU a obținut preponderent venituri din activitatea pe care aplica, dar nu mai puțin de 30% din cifra de afaceri

0

Valoarea proiectului de investiții

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2, 2.3. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate

15

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

15

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

10

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

0

Profit din exploatare la 31.12.2019

10

Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2019

10

Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2019

0

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale

5

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

5

Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

0

TOTAL

100

La punctaje egale va prevala:

– valoarea procentului aferent aportului propriu;
– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
– punctajul aferent ponderii investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 și software-uri necesare desfășurării activității sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
– punctajul criteriilor aferente cursurilor de competențe digitale;
– punctajul aferent criteriului de finanțare anterioară;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul persoanelor care fac dovada întoarcerii din diaspora;
– data și ora înscrierii în program.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *