Fonduri nerambursabile pentru HORECA

Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei de COVID-19.

Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri/unități de alimentaţie, conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare de evenimente conform codului CAEN 8230, precum şi întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de ghid de turism conform codului CAEN 7990

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică (legată).

Valoarea grantului reprezentă maximum 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităților aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, în anul 2021 comparativ cu anul 2019.

Baza de calcul al ajutorului este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puţin 6 luni de la data primei plăţi stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro sau 12 de luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.

Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile, certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentație/ agenții de turism), se vor verifica/încărca certificatele de clasificare/autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru.

Licențele/certificatele/autorizațiile/ atestatele trebuie să fie valabile la momentul transmiterii formularului de înscriere în cadrul Schemei. Codul/codurile CAEN pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul  Schemei de ajutor de stat.

Vezi si: Implementare “Măsura 2 -Granturi pentru capital de lucru”

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *