Fonduri nerambursabile de până la 200.000 euro pentru activităţi non-agricole în mediul rural

Prin submăsura 6.4Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” se acordă finanţare pentru investițiile microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale.

Beneficiarii pot accesa până la 200.000 euro/proiect astfel:
– Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% pentru servicii.
– Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:
– Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
– Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural. Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spaţiul rural.

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):
a) Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
b) Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
c) Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
d) construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
e) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
f) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Aici puteti consulta Grila de punctaj pentru Submasura 6.4