Digitalizarea IMM-urilor

Programul de Finanțare Nerambursabilă Digitalizarea IMM-urilor se adresează firmelor înființate cel târziu la data de 31.12.2021, iar prin intermediul acestuia se pot obține între 20.000 si 100.000 Euro pentru achiziții de Echipamente IT. 

Ajutorul se acordă beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă, după cum urmează:

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul non-TIC pot primi finanțare nerambursabilă de până la 100.000 euro pentru digitalizarea activității desfășurate.

Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice, nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022 și au înregistrat profit din exploatare în anul 2021.

Programul de Digitalizare se adresează IMM-urilor care doresc să obțină finanțarea nerambursabilă pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente.

Cheltuieli eligibile pentru firmele din domeniul IT:

a) cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
b) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
c) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
d) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
e) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
g) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
h) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
i) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.
k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.
.

Calendar orientativ privind apelul de proiecte:
● Dată publicare ghid: 15.12.2022
● Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, ora 10.00
● Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, ora 24:00
● Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023
● Perioadă estimativă etapă I de semnare a contractelor: 30 iunie 2023
● Perioadă estimativă etapă II de semnare a contractelor: 31 august 2023.

 Perioada de implementare a proiectului este de maximum 12 luni și nu poate depăși data de 30 iunie 2025.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *