Regiunea Centru – Competitivitate

 

 

 

Scopul operațiunii este susținerea dezvoltării și modernizarea tehnologică a IMM-urilor în Regiunea Centru, care este formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Data depunere proiecte: 11 decembrie 2023 – 12 februarie 2024

Condiții de eligibilitate

 • Încadrarea în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii)
 • Solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat, încă de la data lansării apelului de proiecte, la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral,
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând
 • A înregistrat profit net sau profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă.

Solicitanții sunt obligați să facă o investiție inițială:

 1. Crearea unei unități noi.
 2. Extinderea capacității unei unități existente
 3. Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.
 4. Schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente

Tipuri de investiții eligibile

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative,
 • Investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică,
 • Investiții în tehnici avansate de producție, investiții în achiziționarea unor brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice
 • Investiții în construirea/extinderea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii

Atenție!

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială!

 

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  1 thought on “Regiunea Centru – Competitivitate

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *