POR 2.2 – Finanțare nerambursabilă de până la 1.000.000 de euro pentru IMM-uri din regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia

În cadrul prezentului apel se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), Sud Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași) și Sud Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).

Sunt eligibile societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Valoarea ajutorului financiar nerambusabil este cuprinsă între 200.000 de euro și un milion de euro, iar decontarea nu poate depăși 70% din valoarea eligibilă a proiectului și este stabilită diferențiat, în funcție de mărimea solicietății:

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia
Întreprinderi mici și microîntreprinderi 70%
Întreprinderi mijlocii 60%

SOLICITĂ CONSULTANTĂ

Investiţii eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului ( demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente)
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii)
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice)
 • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
 • Consultanţă
 • Construcţii şi instalaţii
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe,
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului
 • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA.
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA
 • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
 • Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant.

Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 04.05.2020, 12:00:00

Aici puteți găsi lista codurilor CAEN eligibile pentru programul POR 2.2

Vezi aici Grila de punctaj pentru programul POR 2.2

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *