POR 2.2 – Finanțare nerambursabilă de până la 1.000.000 de euro pentru IMM-uri

Prin intermediul POR 2.2 se alocă fonduri nerambusabile societăților care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural și care au cel puțin un an fiscal integral. 

Regiuni eligibile (judete):

Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui
Vest: Arad, Caraș-Severin, Hundoara, Timiș.

Valoarea ajutorului financiar nerambusabil este cuprinsă între 200.000 de euro și un milion de euro, iar decontarea nu poate depăși 70% din valoarea eligibilă a proiectului și este stabilită diferențiat, în funcție de mărimea solicitantului și locul de implementare:

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare Nord Est Vest
Întreprinderi mijlocii 60% 45%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi 70% 55%

Investiţii eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului ( demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente)
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii)
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice)
 • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
 • Consultanţă
 • Construcţii şi instalaţii
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe,
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului
 • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA.
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA
 • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
 • Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

Un proiect trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional. Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională. Componenta de minimis nu poate depăși însă 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

 

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 24.03.2020 ora 12:00:00

Poți vedea aici grila de punctaj pentru programul POR 2.2

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *