PNRR C12: Cabinete ale medicilor de familie

Pe 4 august 2022 se lansează apelul pentru Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești. Perioada de înscrieri se încheie pe 30 decembrie 2022, data limită de implementare a proiectelor fiind 15 mai 2023.

Proiectele se vor depune pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro.

Obiectivul programului

Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz). Dotarea va cuprinde (fără a fi considerată lista exhaustivă): aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Cine poate beneficia de acest program?

Orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Un beneficiar poate primi finanțare pentru una dintre componentele de mai jos, sau chiar pentru ambele:

  • Componenta echipamente – o valoare estimată de 222.260 lei echivalentul a 45.150 euro
  • Componenta renovare – în valoare de maxim 73.840 lei echivalentul a 15.000 de euro.

Rata de finanțare: 100% – nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului.

Cheltuieli eligibile

Componenta echipamente Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat.

Componenta Renovare – lucrări de renovare care nu implică obținerea unei autorizații de construcție:

  • Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
  • Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare;
  • Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul inițial sa;
  • Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora;
  • Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora;
  • Energie Regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile/eficiente energetic.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *