POC 4.1.1 – lansare 23 august 2022

Prezentul tip de proiect se adresează IMM-urilor care au fost afectate de criza COVID-19, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi pentru investiții în activități productive.

Valoarea minimă a unui proiect va fi de 50.000 euro și de maximum 500.000 euro

A. Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență (max. 200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019)

➤ Domenii de activitate eligibile:

Clasa P – Învățământ

Clasa Q – Sănătate și asistența socială

Clasa S – Alte activități de servicii

➤ Cofinanțare: 5% microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, 15% pentru întreprinderile mijlocii.

B. Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență (max. 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019)

➤ Domenii de activitate eligibile:
C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
Clasa F – Construcții;
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante.

Cofinanțarea se stabilește în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027.

Criterii de eligibilitate:
– au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
– sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
– activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019
– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.

Cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;
– Dotări: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente;
– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
– Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto;
– Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;

– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie;
– Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale;
– Cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 euro (doar pentru ajutorul de minimis);
– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în limita a 5.000 lei (doar pentru ajutorul de minimis);
– Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

Aici puteti consulta lista codurilor CAEN eligibile pentru POC 4.1.1

Proiectele vor fi depuse într-un interval de 7 zile calendaristice.

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară propusă de Autoritatea de Management.

Aici puteti consulta Grila de punctaj propusa pentru POC 4.1.1

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *