Femeia Antreprenor 2024

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, este un program de încurajare și de stimulare a înființării IMM-urilor prin care statul român oferă până la 200.000 lei femeilor manager care vor să pornească o afacere.

Criterii de eligibilitate solicitant:

 • microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii.

Tipuri de activități eligibile finanțabile

 • Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
 • În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț.
 • Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule
 • Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei și maximum 1 autoturism / beneficiar.
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și material.
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei
 • Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei

! La momentul verificării administrative și de eligibilitate, solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

   Grila de punctaj

 

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *