Fonduri nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat Ghidul final pentru Schema de Minimis și Schema de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor, din Componenta C9 a PNNR.

Bugetul schemei este de 347,50 milioane euro, ținta fiind de 5384 contracte de finanțare semnate.

Beneficiarii trebuie să dispună de 10% cofinanțare.

Ajutorul financiar se acordă după cum umează:

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească sunt:

 1. au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 2. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2022;
 3. nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2021;
 4. au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2022;
 5. se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme de ajutor;
 6. nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”;
 7. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare;
 8. nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 9. nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 10. nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 11. se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

NU sunt eligibile întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

Solicitanții care au autorizate codurile CAEN enumerate mai sus pot beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția asumării printr-o declarație că va prezenta un raport/ adresă întocmită de un expert contabil – membru CECAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica că firma nu a avut încasări din activitățile specifice codurilor CAEN, conform situațiilor financiare aferente anului 2021, în etapa de contractare a proiectului.

Cheltuielile eligibile în cadrul proiectului sunt:

a) cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
b) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
c) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
d) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
e) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
g) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
h) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
i) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.
k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

**Cheltuielile prevăzute la alin. (1), lit. a) și j) nu pot depăși, cumulat, 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

Calendar orientativ privind apelul de proiecte:

● Dată publicare ghid: 15.12.2022
● Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 10.00
● Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30.06.2023, ora 24:00
● Perioadă evaluare proiecte: 03.07.2023 – 16.08.2023
● Perioadă estimativă etapă de semnare a contractelor: 15.09.2023 – 15.11.2023.

Vezi aici grila de punctaj.

***In data de 5 mai 2023, Ministerul investițiilor și Proiectelor Europene a actualizat ghidul pentru „Digitalizarea IMM-urilor ”

Conform comunicatului oficial, printre modificările care au fost făcute enumerăm următoarele:

 1. Introducerea cerinței ca în etapa de evaluare solicitanții să transmită prin modulul Comunicare din platforma proiecte.pnrr.gov.ro documentul de calculul al indicatorilor financiari, în format Microsoft Excel Worksheet (.xlsx), atașat la Planul de afaceri – Anexa 6;
 1. Introducerea prevederii conform căreia perioada de implementare a proiectului de 12 luni poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 6 luni,  cu condiția de a nu depăși data de 31 decembrie 2025;
 2. Introducerea Anexei nr. 8 – Model contract de finanțare pentru a fi comunicat din timp
 3. Au fost introduse anexele în format PDF editabil.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *