Programul Fabrici de Reciclare

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Programul Fabrici de Reciclare, susținut de PNRR. Înscrierile se vor desfășura în perioada 14.06.2024 ora 10:00 – 13.09.2024 ora 23:59.

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activităţi specifice pentru construirea de instalații de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru a reduce impactul deșeurilor asupra mediului și a populației, pentru a reduce consumul de resurse în vederea promovării dezvoltării economice durabile în toate regiunile și pentru a atinge obiectivele de reciclare din pachetul privind economia circulară.

Obiectivul programului este construirea a cel puțin 26 de instalații de reciclare a deșeurilor ce vor fi puse în funcțiune până la 30 iunie 2026.

Solicitanţii eligibili sunt operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3812 – colectarea deşeurilor periculoase.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu realizarea construcţiilor
 • Cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor
 • Instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare
 • Cheltuielile cu soluţiile de energie regenerabilă sunt eligibile în limita a 5% din totalul celorlalte cheltuieli eligibile.

ATENTIE!
Nu sunt eligibile proiectele care includ doar activități de pregătire pentru reciclare și/sau activități realizate după reciclare în vederea obținerii de produse finite din materialele rezultate în procesul de reciclare. De asemenea, cheltuielile cu activitățile care presupun colectarea și transportul deșeurilor care fac obiectul proiectului nu sunt eligibile.

Valoarea minimă eligibilă este de 500.000 euro

Valoarea maximă eligibilă este de 8.400.000 euro

Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile

                                                                     Grila de punctaj

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *