Fonduri nerambursabile pentru instalare de panouri fotovoltaice

În data de 20.11.2023 s-a lansat programul pentru Autoconsum, pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru întreprinderile din cadrul sectorului agricol și cel al industriei alimentare.

• Bugetul schemei este de 500 milioane euro pe perioada 2023-2028, din Fondul pentru Modernizare, de la Uniunea Europeană.

Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în limita sumei de 20.000.000 euro pe beneficiar.

Finanţarea se acordă în procent de până la 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000.000 euro pe beneficiar.

Solicitanți eligibili:

 1. Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole.
 2. Întreprinderile din sectorul industriei alimentare
 3. Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI)

Coduri CAEN eligible:

a) COD CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe

b) COD CAEN 10 – Industria alimentară

c) COD CAEN 11 – Fabricarea băuturilor

Eligibilitatea proiectului de investiții:

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum, dar nu mai mult de, 100% din costurile eligibile:

 •  Pentru energie eoliană

–  1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv

–  700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

 •  Pentru energie solară

–  1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv,

–  500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW;

Eligibilitatea cheltuielilor

a) achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară;

b) construcţii care fac obiectul proiectului de investiție pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (eoliană și solară);

c) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Dată şi oră deschidere procedură de ofertare concurențială: 20.11.2023 ora 8.00

Dată şi oră închidere procedură de ofertare concurențială: 15.12.2023, ora 23.59.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *