Lansare program Start-up Nation 2022

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat pe 8 aprilie 2022 procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-Up Nation-România”, precum și criteriile privind evaluarea online a cererii de finanțare, în conformitate cu propunerile și modificările avizate în cadrul Consiliului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM (CCDIMM).

Când se va lansa cea de-a treia ediție a Start-Up Nation?

Conform ultimelor declarații ale Ministrului Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, ediția va fi lansată pe 17 mai 2022.

După publicarea proiectului de procedură, următorii pași impuși de legislația ajutoarelor de minimis sunt:

 • avizele de complementaritate cu fondurile europene
 • aprobarea de către Guvern a memorandumului de încadrare în politicile fiscal-bugetare ale schemelor de ajutor
 • avizele Consiliului InterMinisterial de Ajutor de Stat și avizul Consiliului Concurenței

În final, va fi aprobată procedura de implementare prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului și publicată în Monitorul Oficial al României

Elementul de noutate al noii ediții
Ca element de noutate față de proiectul de procedură precedent, apare finanțarea separată pentru românii din diaspora. Antreprenorii care vin din diaspora pot aplica doar cu firmă deschisă în România, pentru investiții pe teritoriul României, la fel ca aplicanții din România.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 520.031.000 lei, din care:
• Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei;
• Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 20.031.000 lei.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul ministerului: https://granturi.imm.gov.ro.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zisă.

Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape va fi deschisă 30 de zile începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Admiterea în Program se va face în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

 • punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
 • punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
 •  punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
 •  punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
 •  punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
 •  punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
 •  punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);
 •  valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
 •  data şi ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *