Grant CULTURAL

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural, prin care societățile pot obține până la 200.000 euro, a fost aprobată prin Ordinul nr. 3.453 pentru sectorul cultural independent și lansat în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024. Depunerea începe pe 1 noiemrie 2023!

Obiectivul schemei de ajutor de minimis, denumită în continuare Schema, îl reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta Schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

MODALITATEA DE ACORDARE

– Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 200.000 euro;

– Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020; 

***Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4690 și codul CAEN 4761, limitată exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferența dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 și cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020;

***Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4791 și codul CAEN 7990, limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020.

– Baza de calcul al ajutorului, este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant.

Coduri CAEN eligibile:

– CAEN 1820 – Reproducerea înregistrărilor;
– CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat (Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);
– CAEN 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg.);
– CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice.);
– CAEN 5811 – Activități de editare a cărților
– CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
– CAEN 5912 – Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune;
– CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;
– CAEN 5914 – Proiecția de filme cinematografice;
– CAEN 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
– CAEN 7420 – Activități fotografice;
– CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică (Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice.);
– CAEN 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);
– CAEN 9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole);
– CAEN 9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole);
– CAEN 9003 – Activități de creație artistică;
– CAEN 9004 – Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
– CAEN 9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
– CAEN 9102 – Activități ale muzeelor;
– CAEN 9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.

** Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligația menţinerii activităţii pentru care a obţinut finanţare cel puţin 6 luni.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *