Grant CULTURAL – maximum 200.000 euro pentru societățile ce activează în sectorul cultural

Ministerul Culturii a lansat pe 9 martie 2022, în consultare publică, Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural.

Obiectivul prezentei Scheme îl reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta Schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Prin prezenta schemă se acordă ajutoare de minimis unui numărul estimat de 5.000 de beneficiari.

MODALITATEA DE ACORDARE

– Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 200.000 euro;

– Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020; 

– Baza de calcul al ajutorului trebuie certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a CECCAR, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

Coduri CAEN eligibile:

CAEN 1820 – Reproducerea înregistrărilor
CAEN 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
CAEN 5811 – Activități de editare a cărților
CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
CAEN 5912 – Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune
CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
CAEN 5914 – Proiecția de filme cinematografice
CAEN 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
CAEN 7420 – Activități fotografice
CAEN 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
CAEN 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
CAEN 9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole)
CAEN 9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
CAEN 9003 – Activități de creație artistică
CAEN 9004 – Activități de gestionare a sălilor de spectacole
CAEN 9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor
CAEN 9102 – Activități ale muzeelor
CAEN 9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

Cheltuieli eligibile: 

– obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate.

– din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni.

– orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului. 

** Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligația menţinerii activităţii pentru care a obţinut finanţare cel puţin 6 luni.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *