Fonduri nerambursabile pentru edituri

Obiectivul prezentei Scheme este susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale.
Valoare grant – 20% din cifra de afaceri rezultată din vânzarea de carte înregistrată în 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro la nivel de întreprindere/întreprindere legată.
Cofinanțare – 0%
Condiții –  societăți care au fost înființate și au desfășurat activitatea conform codului CAEN 5811 înainte de 01.01.2020;

              – întreprinderea nu trebuie să fi fost în dificultate la 2019 (excepție microîntreprinderi și întreprinderi mici, conform prevederilor Cadrului COVID);
              – editura a avut în 2019 minimum 10 titluri la vânzare și cel puțin un contract de distribuire carte cu o librărie;
              – în 2019, cifra de afaceri din vânzarea de cărți în România să reprezinte min 50% din total cifră de afaceri a editurii
             – în 2019 editura a participat la cel puțin un târg de carte
             – păstrează numărul de angajați existenți la data acordării sprijinului financiar pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

             – desfășoară activitate conform cod CAEN 5811 în România pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului.
 
Cheltuieli eligibile:
– cheltuieli pentru producția de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru producția de carte și min 10% din buget va fi pentru publicarea de noi autori români;
– cheltuieli cu cesiunea drepturilor de autor;
– costuri de logistică (transport, depozit);
– cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
– cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale;
– cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale
– cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
– cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit.
Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă. 
 

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *