Granturile de până la 120.000 euro pentru societățile din domeniul agroalimentar se lansează pe 26 Mai 2022

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat pe 29 aprilie 2022,  în consultare publică proiectul de OUG privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar

Cine vor fi beneficiarii de microgranturi și granturi?

Conform proiectului de Ordonanță, vor putea beneficia de aceste ajutoare de stat: IMM -uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI), societăți cooperative agricole, cooperative agricole, grupuri și organizații de producători, întreprinderi familiale (ÎF), înființate conform legislației în vigoare.

Bugetul este de 300 milioane euro și se va împărți în 2 tipuri de ajutoare:

 1. Microgranturi în valoarea de 5.000 euro

Beneficiarii de microgranturi vor fi:

 • IMM-uri care nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

Condiții de eligibilitate pentru microgranturi:

 • solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada de cel puțin trei luni calendaristice înainte de data 31 decembrie 2019;
 • solicitanții au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data 31 decembrie 2019. Prin excepție, la solicitanții care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. De asemnea, PFA, II, IF nu vor condiționate de plafonul cifrei de afaceri;
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

 

 1. Granturi de capital de lucru în valoare de 250 de milioane de euro

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 5000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 120.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiari:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

 

Vezi cheluielile eligibile AICI.

 

CONSULTA LISTA domeniilor de activitate eligibile

 

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *