Fonduri nerambursabile de până la 5.000.000 Euro prin programul de Tranziție Justă

Finanțarea în cadrul Programului Tranziție Justă (PTJ) Acțiunea ”Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă – proiecte cu finanțare nerambursabilă solicitată mai mică de 5 milioane euro.

Programul Tranziția Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă în perioada 2021 – 2027,  elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, ITI Vlea Jiului,  Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în data de 21 august 2023, în dezbatere publică ghidul pentru linia de finanțare în valoare totală de 775 mil euro pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă între 200.000 euro – 5.000.000 euro.

Eligibilitatea solicitantului:

 1. Solicitanul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
 2. Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023) și în anul fiscal anterior (2022), în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerţului.
 3. Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022). Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății;
 4. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii;
 5. PTJ finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile, așa cum sunt enumerate în Anexa ”Lista domeniilor de activitate eligibile”.
 6. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie sa aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiţie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.

Condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor

 1. O investiție în active corporale și/sau necorporale trebuie să fie legată de înființarea unei noi unități, de extinderea unei unități existente, sau de diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi, în conformitate cu prevederile referitoare la investițiile inițiale;
 2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.
 3. Construcţii şi instalaţii – imobilul (teren și/sau clădiri) este liber de orice sarcini sau interdicţii; nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului. Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipoteca) sunt incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PTJ
 4. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fără montaj, dotări). Mijloacele de transport nu sunt eligibile in cadrul programului
 5. Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Nu sunt eligibile investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active.

Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției, în zona vizată de apel.

În cadrul evaluării tehnice si financiare, se acordă punctaj pentru crearea de locuri de muncă suplimentare celor minim obligatorii. În acest sens, beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție.

Au şanse să obțină finanțare proiectele care ating pragul de excelență de cel puțin 80 de puncte în evaluarea tehnică şi financiară.

Consultă grila de punctaj pentru PTJ – A. – grant max. 2.000.000 euro

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *