Programul de finanțare Femeia Antreprenor 2022 se lansează pe 18 august

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat oficial deschiderea apelului de finanțare Femeia Antreprenor 2022 pe 18 august, ora 10:00, pe platforma granturi.imm.gov.ro, iar perioada de înscrieri dureză 30 zile lucrătoare.

Bugetul maxim al programului pentru anul 2022 este 157.624.000 lei, iar beneficiarele pot obține până la 200.000 lei. Numărul societăți beneficiare este aproximativ 785 pentru anul 2022.

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager are ca obiectiv principal stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării afacerilor conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Condiții de eligibilitate

Pentru accesarea Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care:

 • sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale;
 • sunt IMM – au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro;
 • au capital social integral privat;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa nr. 1) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată;
 • cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare
 • asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică
 • creeză cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

Domeniile de activitate care primesc finanțare

Puteți verifica eligibilitatea codului CAEN  și punctajul pe care îl va primi codul CAEN cu care aplică aici.

Suma pe care o puteți accesa

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului – AFN maximum 100.000 lei/beneficiar.
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului – AFN maximum 200.000 lei/beneficiar.

Cheltuielile eligibile

Achizițiile pe care le puteți realiza prin intermediul programului de finanțare le puteți vedea aici.

*** Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, inclusiv ediția 2022, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *