Cheltuieli eligibile pentru Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, este un program de încurajare și de stimulare a înființării IMM-urilor prin care statul român oferă până la 200.000 lei femeilor manager care vor să pornească o afacere.

Cei 200.000 de lei sunt nerambursabili și reprezintă maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile:

– Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

– Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Aceasta cheltuiala trebuie certificata de un expert evaluator ANEVAR. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;

– Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială.

Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate. Pentru alte activități autoturismele sunt eligibile cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 50000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

– Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

– Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă si 60.000 lei pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului.

– Pachet digital (voucher de digitalizare) care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare minimă de  25000 lei.

– Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;

– Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5000 lei;

– Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

– Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, în valoare de maxim 10000 lei; 

– Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

– Cheltuieli pentru achiziționarea a două plăci informative cu privire la programul de finanțare Start-up Nation, ce vor fi afișate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maximă permisă pentru această cheltuială este de 500 lei.

În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea, cu excepția celor acordate forfetar.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *