Granturi pentru capital de lucru

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat proiectul de procedură actualizată de implementare a Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 peste 13.501 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. 

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 2.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului;
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului;
 •  mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
 •  datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
 •  cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 •  cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 •  cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *