Fonduri nerambursabile pentru luna august prin care IMM-urile pot obține până la 200.000 euro

Guvernul a publicat recent apelurile de proiecte ce urmează să se lanseze, cel mai probabil în luna august 2020, prin care IMM-urile pot obține până la 200.000 euro nerambursabili.

1.Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Valoarea grantului –  2.000 euro (se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară)

Beneficiari eligibili

 • microîntreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă.
 • persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1.

 2. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. 

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 2.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului;
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului;
 •  mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
 •  datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
 •  cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 •  cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 •  cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

3. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Granturile pentru investiții au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.

Sunt destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

 • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 •  reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Domeniile de investiții susținute din fonduri nerambursabile includ: Industria alimentară; Industria auto și servicii specifice auto; Construcții; Servicii de transport; Servicii de îngrijire și întreținere corporală; Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement; Confecții metalice/lemn/mobilier; Confecții textile; Industria farmaceutică și echipamente medicale; Servicii de educație: creșe și grădinițe; Servicii de sănătate; Tehnologia informației și inteligență artificială.

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.

Granturile se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 •  au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 •  se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 •  realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 •  dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 •  se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 •  cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 •  cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *