Tânărul Fermier 2021

Programul Tânărul Fermier se află în dezbatere publică. 

Depunerea Cererilor de finanțare se va face on-line pe site-ul AFIR (www.afir.info), conform precizărilor din Ghidul Solicitantului.

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop principal instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.

Tânăr fermier înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Sprijinul public acordat prin intermediul submăsurii 6.1 este 100% nerambursabil și este în valoare de maximum 70.000 de euro astfel:

– 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
– 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
– 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
– 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile, tânărul fermier trebuie să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol şi să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA decât în intervalul de maximum 24 de luni, înaintea depunerii cererii de finanţare.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008: PFA, II sau IF;
 • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL;
 • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL.

Pentru a fi eligibilă, exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.

Tânărul fermier nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente acestui program este de 30 de puncte.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *