Programul Comerţ şi Servicii 2022 lansat spre consultare publică

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) a publicat pe 29.03.2022, în dezbatere publică, ”Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2022”.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei.
Prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1.000 de beneficiari, din care aproximativ 170 de beneficiari în anul 2022.

Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 300.000 lei/beneficiar.

Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Solicită consultanță

Pot beneficia de alocație financiară nerambursabilă (AFN) în cadrul Programului operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii), care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta procedură;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice (grup de întreprinderi legate ce se comportă ca o întreprindere unică);
 • sunt înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv;
 • au capital social integral privat;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul inscrierii online;
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
 • crează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

*** Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020.

***Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2022-2027.

Grila de punctaj și criteriile de departajare pot fi consultate AICI

Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de procedură de implementare se primesc în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *