Propunere grilă de punctaj pentru programul Servicii şi Comerţ 2020

 

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTIȚII Comerț 2020

Punctaj

Venituri din activitatea pe care aplică

5

Societatea A obţinut preponderent venituri din activitatea pe care aplică, dar nu mai puțin de 30% din cifra de afaceri

5

Societatea NU a obţinut preponderent venituri din activitatea pe care aplică, dar nu mai puțin de 30% din cifra de afaceri

0

Management, resurse umane

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2019

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2019

10

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2019

5

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2019

0

Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii

25

locuri de muncă create ≥ 2

15

locuri de muncă create = 1

10

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru angajat care face dovada întoarcerii din dispora.

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru angajați care fac dovada întoarcerii din dispora.

10

Ponderea investițiilor

15

Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), și 2.3 din HG 2139/2004 reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de investiții

15

Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), și 2.3 din HG 2139/2004 reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de investiții

10

Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), și 2.3 din HG 2139/2004 reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de investiții

5

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează

10

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni

10

Vechime activitate autorizată 6-12 luni

5

Vechime activitate autorizată 3-6 luni

0

Valoarea aportului propriu

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Profit din exploatare la 31.12.2019

10

Societatea A obținut profit din exploatare la 31.12.2019

10

Societatea NU a obținut profit din exploatare la 31.12.2019

0


La punctaje egale va prevala:
-valoarea exactă a procentului aferent aportului propriu;
-valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
-punctajul aferent ponderii investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT – tehnică de calcul), 2.3 din HG 2139/2004 și software-uri necesare desfășurării activității;
-numărul de locuri de muncă nou create,
-numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019,
-data și ora înscrierii în program.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

   

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *