Care sunt persoanele care se încadrează în categoria ‘persoane defavorizate’ în programul Start-up Nation

Categoriile de persoane defavorizate conform HG 799/2014, sunt:

– familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat

– familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei

şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj

Solicită consultanță

pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv

– pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari al căror venit este de până la 450 lei/lună

– persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu venituri de până la 450 lei/lună inclusiv

persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private

– persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute anterior, stabilite prin dispoziţie a primarului.

Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane prevăzute de HG 799/2014

Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane sunt, după caz:

– dispoziţia scrisă a primarului/decizia de plată sau mandatul poştal

carnetul de şomer vizat la zi sau mandatul poştal, respectiv orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, dispozitie de repartizare emisa de ANOFM;

adeverinţă eliberată de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care atestă înregistrarea persoanei ca şomer, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj,  dispozitie de repartizare emisa de ANOFM; 

talonul de pensie sau mandatul poştal pentru plata drepturilor

– certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat

– dispoziţia primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice, fie documentul care atestă înscrierea în evidenţa serviciului public de asistenţă socială definit la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, ca beneficiar al unor drepturi de asistenţă socială plătite din bugetul local.

Pentru absolvenţi după 2012: diplomă (adeverinţă) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Prin absolvent după anul 2012 se întelege absolvent începând cu 1.01.2013.

Vezi si:

Implementare Start-up Nation 2018

Ghidul solicitantului Start-up Nation 2018

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *