Cheltuieli eligibile în cadrul programului România Start-Up Nation

[Later edit]: Aceasta varianta de cheltuieli eligibile face parte din procedura aparuta pentru scurt timp in martie 2018. In data de 19.10.2018 a fost modificata, ultima varianta puteti sa o gasiti aici:

http://www.startupnation-consultanta.ro/cheltuieli-eligibile-in-cadrul-programului-start-up-nation-2018/

 

 

Start-Up Nation este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin care statul român oferă până la 200.000 lei celor care vor să pornească un IMM. Cei 200.000 de lei sunt nerambursabili și reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Cheltuielile eligibile în cadrul acestui program sunt:

 

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 8000 lei;

 

Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video. În aceasta categoria sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, telefoane mobile și tablete.

Limita maximă pentru cheltuieli aferente achiziției de telefone mobile și tablete este de 2500 lei (cu TVA inclus) / echipament.

 

Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă la momentul achiziției. Aici sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Nu sunt eligibile cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achiziția/amenajarea terenului aferent acestor spații.

 

Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;

 

Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

 

Achiziţionarea de echipamente (fără instalaţii) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 

Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalaţii) aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

 

Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează până la nivelul maxim de 4162 lei brut/salariat/lună la care se adaugă contribuția aferentă angajatorului;

 

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității. Promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovarea online a site-ului şi cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting, în valoare eligibilă de maximum 8000 lei;

 

Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;

 

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 3000 lei;

 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;

 

Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line;

 

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

 

Nu sunt eligibile:

 • cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil), timbru verde, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate.
 • pentru codul CAEN 6201 realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri nu sunt cheltuieli eligibile, conform noii proceduri. Considerăm  este un non-sens și încă este un subiect dezbătut intens. Pentru acest cod nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe. Software pentru comerţul on-line este cheltuială eligibilă numai pentru societățile care aplică la program pe codul CAEN de comerț online.
 • nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată.

În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN cu care se aplică.

 

  Înscrie-te pentru a primi consultanță GRATUITĂ

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *