Condiții Start-Up Nation 2022

Pentru accesarea programului de finanțare Start-Up Nation 2022, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care:

sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale;

sunt IMM – au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro;

-au capital social integral privat;

Solicită consultanță

– sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

– asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

– codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa nr. 1) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată;

– sunt înființate de către persoane fizice 01 ianuarie 2020, inclusiv

nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare

– asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

– nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

– nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică

– creeză cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

Solicitantii pot verifica eligibilitatea codului CAEN  și punctajul pe care îl va primi codul CAEN cu care aplică.

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.

Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare.

Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

Pe 19.07.2022 a fost lansată cea de-a 3-a ediţie a programului, iar aplicaţia pentru înscrieri va fi deschisă până pe 01.09.2022.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *