Cum se calculează punctajul Start-up Nation 2017

 

 

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A. Producție 40
Programare IT – cod CAEN 6201 40
Industrii creative 35
Servicii 30
Comerț și alte activități 25
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul intreprinderii
B. Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu 20
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C. Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer 25
Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer

* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

20
Criterii aferente investiției
D. Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 10
Caracter inovativ al investiției 5

 

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru admitere la finanțare  este 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri

– achiziția de echipamente tehnologice;

– activitatea pe care accesează programul;

– data și ora înscrierii în program.

 

    Înscrie-te pentru a primi consultanță GRATUITĂ

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *