Legea pentru programul Start-up Nation 2020 a fost votată în Parlament

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii a fost modificată în Camera Deputaţilor aducând o serie de modificări programului Start-up Nation 2020.

Legea votată vizează modificarea criteriilor privind evaluarea on-line a planului de afaceri (grilei de punctaj) şi a criteriilor de eligibilitate:

 1. Sunt eligibile firmele înființate cu maximum 3 ani înainte de data completării şi transmiterii online a planului de afaceri; 
 2. Punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN  va fi diferit în funcţie de domeniul de activitate
 3. Se va introduce criteriul de departajare privind inovarea;
 4. Introducerea cofinanțării ca aport la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante;
 5. Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;
 6. Prima afacere – primesc punctaj asociații/acționarii care nu au mai avut calitatea de acționari/asociați într-o altă societate comercială;
 7. Criterii cu privire la digitalizarea afacerii;
 8. Criteriul verde – acordarea unui punctaj diferit în funcție de performanțele energetice ale echipamentelor sau soluțiilor tehnologice folosite.

Criteriile de eligiblitate se modifică în sensul interzicerii cesiunii părților sociale până la 49%, cu excepția persoanelor fizice – investitori individuali business angels, definiţi conform Legii nr. 120/2015.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  2 thoughts on “Legea pentru programul Start-up Nation 2020 a fost votată în Parlament

   1. Conform declaratiilor dl. Liviu Rogojinaru, secretar de stat din Ministerul Economiei, Programul va fi lansat la sfarsitul anului sau cel târziu la începutul anului viitor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *