POR 2.2 – Finanțare nerambursabilă de până la 1.000.000 de euro pentru IMM-uri

Acest apel de proiecte este organizat în cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

 

Regiuni eligibile (judeţe):

Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamț, Suceava, Vaslui
Vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

Solicită consultanță


Valoarea ajutorului financiar nerambursabil este cuprinsă între 200.000 de euro și un milion de euro și poate reprezenta maximum 70% din valoarea eligibilă a proiectului, în funcție de mărimea solicitantului și locul de implementare:

Categoria IMM Nord Est Vest
Întreprinderi mijlocii 60% 45%
Microintreprinderi și întreprinderi mici 70% 55%

 

Investiții eligibile:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 •  Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

 

Activități eligibile:

• Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii
• Extinderea capacității unei unități existente
• Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate

 

Condiții de eligibilitate:

 • Societatea a fost înființată înainte de 03.01.2018
 • Societatea are profit din exploatare în anul 2018
 • Își desfășoară activitatea într-un domeniu de activitate eligibil. Vezi aici lista Codurilor CAEN eligibile în program
 • Societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3 în bilanțul de la 31.12.2018
 • Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (pentru întreprinderi mici si microîntreprinderi) și în mediul rural (pentru întreprinderile mijlocii).

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 24.12.2019, ora 12:00:00
Data și ora închiderii cererii de proiecte: 24.03.2020 ora 12:00:00

Aici puteti gasi conditiile pentru programul POR 2.2. – 2020 din regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *